Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

Mol-Thailand

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมสร้างสังคมคุณธรรม ...

คนที่ขาดส่งประกันสังคม ควรรู้ ...

สิทธิประกันสังคม ...

” ทักษะแรงงาน ” เป็นหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ประเทศไทยติดอันดับ ...

ตำแหน่งงานว่าง เดือน มีนาคม ‘จังหวัดกาญจนบุรี’ ...

หนุนยุวแรงงาน !! ทำงานช่วงปิดเทอมได้ค่าแรง 40 บาท/ชม. ...

Mol-Thailand

ค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2561 ...

สนใจทำงานมีตำแหน่งงานว่างมานำเสนอค่ะ ...

แค่เรียนจบยังไม่พอ ต้องหามูลค่าเพิ่มให้ตนเองด้วย ...

TOP