Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี

ข่าวกิจกรรม

Mol-Thailand

สถานการณ์แรงงานจังหวัดกาญจนบุรี เดือนกุมภาพันธ์ 2567 ...

Mol-Thailand

ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี ...

Mol-Thailand

ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี ...

Mol-Thailand

ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี ...

Mol-Thailand

การตรวจคัดกรองเพื่อแสวงหาข้อบ่งชี้เบื้องต้นฯ ครั้งที่ 11/2566 ...

Mol-Thailand

การตรวจคัดกรองเพื่อแสวงหาข้อบ่งชี้เบื้องต้นฯ ครั้งที่ 10/2566 ...

Mol-Thailand

การตรวจคัดกรองเพื่อแสวงหาข้อบ่งชี้เบื้องต้นฯ ครั้งที่ 9/2566 ...

Mol-Thailand

การตรวจคัดกรองเพื่อแสวงหาข้อบ่งชี้เบื้องต้นฯ ครั้งที่ 8/2566 ...

Mol-Thailand

การตรวจคัดกรองเพื่อแสวงหาข้อบ่งชี้เบื้องต้นฯ ครั้งที่ 7/2566 ...

Mol-Thailand

ตรวจบูรณาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ครั้งที่ 25/2566 ...

Mol-Thailand

ตรวจบูรณาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ครั้งที่ 24/2566 ...

Mol-Thailand

การตรวจคัดกรองเพื่อแสวงหาข้อบ่งชี้เบื้องต้นฯ ครั้งที่ 6/2566 ...

TOP