Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี

สถิติแรงงานจังหวัด

ค้นหา

ข้อมูลแรงงานในระบบและนอกระบบ ปี 2558

pll_number_of_visitor 0 ครั้ง เผยแพร่โดย 22 มี.ค. 2559

สถิติกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2546 – 2550

pll_number_of_visitor 0 ครั้ง เผยแพร่โดย 15 ก.พ. 2553
TOP