Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี

จังหวัดกาญจนบุรี เป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 “กาญจนบุรีเกมส์”

pll_content_description

📢 📢 จังหวัดกาญจนบุรี ขอประชาสัมพันธ์ การเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 “กาญจนบุรีเกมส์” ระหว่างวันที่ 19-29 สิงหาคม 2566 และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “กาญจนิกาเกมส์” ระหว่างวันที่ 2-6 กันยายน 2566

TOP