Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

Mol-Thailand

สิทธิรับเงินชดเชยเมื่อถูกเลิกจ้าง ...

Mol-Thailand

ห่วงใยสุขภาพคนทำงานค่ะ ...

Mol-Thailand

การไปทำงานต่างประเทศโดยไม่ถูกกฎหมายมีความเสี่ยง❗️ ...

Mol-Thailand

สถานการณ์แรงงานไตมาส1 ปี 2561 ...

Mol-Thailand

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมสร้างสังคมคุณธรรม ...

คนที่ขาดส่งประกันสังคม ควรรู้ ...

สิทธิประกันสังคม ...

” ทักษะแรงงาน ” เป็นหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ประเทศไทยติดอันดับ ...

ตำแหน่งงานว่าง เดือน มีนาคม ‘จังหวัดกาญจนบุรี’ ...

หนุนยุวแรงงาน !! ทำงานช่วงปิดเทอมได้ค่าแรง 40 บาท/ชม. ...

TOP