Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประเทศไทยติด”อันดับสูงสุด”ในการแก้ปัญหาแรงงานเด็ก ...

ฝากประชาสัมพันธ์ค่ะ ...

ยินดีต้อนรับ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ...

ใช้แรงงานเด็กผิดกฎหมาย มีโทษหนัก ...

แลกเปลี่ยน-เรียนรู้พัฒนาศักยภาพ ...

ทุกภาคส่วน ร่วมประชาพิจารณ์ แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน พ.ศ.2562-2564 ...

โฟกัสกรุ๊ปพื้นที่ยุทธศาสตร์ตะวันตก ...

ตรวจติดตาม โครงการหมู่บ้านละ 250,000 อำเภอทองผาภูมิ ...

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี ...

ออกกำลังทุกวันพุธ ...

จัดประชุม แรงงานนอกระบบ ...

TOP