Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี

ข่าวกิจกรรม

เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรม “วันแรงงาน” ...

แรงงาน ตม. ‘ตรวจ’บูรณาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ...

สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จุดตรวจ เมืองกาญจนบุรี ...

สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จุดตรวจ กาญจนบุรี ...

บูรณาการเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ ...

กาญจนบุรี ร่วมรณรงค์ป้องกัน-ลดอุบัติเหตุ ...

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี ...

วันผู้สูงอายุแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรี ...

ถวายราชสักการะเนื่องในวันจักรี ...

TOP