Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี

แรงงานจังหวัดกาญจนบุรีเข้าร่วมการประชุมสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

pll_content_description

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่มแรงงานจังหวัดกาญจนบุรีเข้าร่วมการประชุมสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารนโยบายการตัดสินใจ กำกับติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน และประสานความร่วมมือการปฏิบัติงานในทุกระดับ และทุกภาคส่วนเพื่อผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการจัดการปัญหาโรคติดต่อในพื้นที่ ณ ห้องประชุมเอราวัณ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัด โดยมีนายสมยศ ศิลปีโยดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธี

TOP