Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี

พิธีถวายสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนการธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

pll_content_description

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน, กำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 18 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน, งานแต่งงาน และ ดอกไม้     แรงงานจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธีถวายสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนการธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย ในวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 ณ ศาลา 60 พรรษามหาราช เทศบาลเมืองกาญจนบุรี อ.เมืองกาญจนบุรี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธี

TOP