Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอ ครั้งที่ 2/2563 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

pll_content_description

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 8 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังยืน

หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอ ครั้งที่ 2/2563 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในพิธีเปิด ในโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบการให้แก่สถานประกอบกิจการ บริษัทไทยเพิ่มพูน อุตสาหกรรม จำกัด โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี

TOP