Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์ม

pll_file_nameแบบขึ้นทะเบียนคนหางาน

ขนาด : 110.33 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-20 09:25:59+07

pll_file_nameใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน

ขนาด : 179.51 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-20 08:56:25+07
TOP