Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

pll_content_description

 

        นายศักดิ์ สมบุญโต ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นำหน่วยงานกระทรวงแรงงานจัดบริการ “เติมเต็ม” ชาวอำเภอศรีสวัสดิ์ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอศรีสวัสดิ์ โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรีได้จัดกิจกรรมตามโครงการ สาน สร้าง เสริมสุข ฝึกการจัดทำสลัดโรลและให้บริการตัดผมชายในครั้งนี้ด้วย

TOP