Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี

แลกเปลี่ยน-เรียนรู้พัฒนาศักยภาพ

pll_content_description

 

     นางสุขุมาล ธนานันต์ แรงงานจังหวัดกาญจนบุรี ให้การต้อนรับนายอำพัน เอกทัตร แรงงานจังหวัดอุดรธานี ในโอกาสที่นำอาสาสมัครแรงงานมาศึกษา ดูงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน ณ ‘ผึ้งหวาน รีสอร์ท’ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

TOP