Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี

อบรมเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามด้านผู้หลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย

pll_content_description

 

        เปิดอบรมเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามด้านผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายสำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรีนำแกนนำและเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน ร่วมรับการอบรมเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามด้านผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย การอบรมดังกล่าวจัดโดย ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๒ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร โดยมีพลโทสมพงษ์ ไทรงาม ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๒เป็นประธานเปิดการอบรม มีแรงงานจังหวัด สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด และผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดกาญจนบุรีร่วมในพิธี โดยจัดหางานจังหวัดได้บรรยายในหัวข้อสถานการณ์ผู้หลบหนีเข้าเมืองและการปฏิบัติงานของสำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี

TOP