Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานตามประเด็น แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน

pll_content_description

        วันที่ 5 มีนาคม 2564 นางสาวบุปผา เรืองสุด ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานทบทวนสิทธิ ม.33 เรารักกัน  สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรี และเป็นประธานการประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบที่ 2 (progress review) เขตตรวจราชการที่ 3 (จังหวัดกาญจนบุรี) ณ ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคม โดยผู้เข้าประชุมประกอบด้วยผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (นายอนุกูล นำหน้าวงษ์สุข) ผู้ตรวจราชการสำนักงานประกันสังคม (นายมนัส  ทานะมัย) และหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมนี้ได้ร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอาสาสมัครแรงงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานร่วมกันในพื้นที่

ไฟล์แนบ:

pll_file_nameตรวจราชการ น.ส.บุปผา เรืองสุด

ขนาด : 752.54 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 5 มี.ค. 2564
TOP