Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี

กาญจนบุรี ตรวจบูรณาการค้ามนุษย์

pll_content_description

22 พ.ย. 62 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกันบูรณาการสถานประกอบกิจการ เพื่อกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยตรวจสถานประกอบการประเภทรับเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 แห่ง ผลการตรวจไม่พบการใช้แรงงานเด็ก การใช้แรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

ไฟล์แนบ:

pll_file_name22 พ.ย.62

ขนาด : 259.69 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 21 ก.พ. 2563
TOP