Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี

ข่าวกิจกรรม

เปิดฝึก อบรม ประดิษฐดอกไม้จากกระดาษ ต.ปรังเผล อ.สังขละบุรี ...

วันมาฆบูชา ...

มอบเบี้ยเลี้ยงผู้รับการพัฒนาทักษะฝีมือ ...

ตรวจบูรณาการ ค้ามนุษย์ ...

สุขภาพดีเริ่มจากตัวเรา ...

เปิด 4 กิจกรรม”พัฒนาทักษะฝีมือ” ...

ออกกำลังทุกวันพุธ ...

TOP