Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่และโครงการคลินิกมหาดไทย ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564

pll_content_description

        วันที่ 17 มีนาคม 2564 หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่และโครงการคลินิกมหาดไทย ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อประชาสัมพันธ์และนำภารกิจ      ของกระทรวงแรงงาน ณ วัดศรีเกษตราราม หมู่ที่ 2 ตำบลนาสวน อำเภอศรีสวัสดิ์ โดยมีนายจีระเกียรติ  ภูมิสวัสดิ์    ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ทั้งนี้ สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี ได้นำสื่อประชาสัมพันธ์และบริการน้ำดื่มให้กับประชาชน โดยมีประชาชนให้ความสนใจเข้ารับบริการเป็นจำนวนมาก

ไฟล์แนบ:

pll_file_nameจังหวัดเคลื่อนที่ ต.นาสวน

ขนาด : 953.45 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 17 มี.ค. 2564
TOP