Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี

แรงงานจังหวัด ร่วมกิจกรรม “ปิดเมือง Big Cleaning Day

pll_content_description

แรงงานจังหวัด ร่วมกิจกรรม “ปิดเมือง Big Cleaning Day และจัดระเบียบสายสื่อสาร” ในวันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างเวลา 10.00-12.00 น. ณ บริเวณศาลาขุนแผน ถนนหลักเมือง อ.เมืองกาญจนบุรี และบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด

ไฟล์แนบ:

pll_file_name20200218_103711

ขนาด : 3521.69 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 21 ก.พ. 2563

pll_file_nameBig cleaning Day_๒๐๐๒๑๘_0029

ขนาด : 443.68 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 21 ก.พ. 2563

pll_file_name20200218_100109

ขนาด : 3333.84 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 21 ก.พ. 2563

pll_file_name20200218_103919

ขนาด : 2982.34 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 21 ก.พ. 2563

pll_file_name20200218_095511

ขนาด : 3516.67 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 21 ก.พ. 2563
TOP