Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี

หน่วยงานสังกัด ก.รง.กาญจนบุรี ลงพื้นที่อำเภอสังขละบุรี ให้คำแนะนำในการดำเนินการจ้างแรงงานต่างด้าวให้เป็นไปตามกฎหมาย และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานประกอบการ

pll_content_description

TOP