Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี

ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี ตรวจบูรณาการตามแผนปฏิบัติระยะเร่งด่วนของ ศพดส.ภ.จว.กาญจนบุรี

pll_content_description

TOP