Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน จ.กาญจนบุรี ครั้งที่ 3/2564

pll_content_description

วันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายมนต์ชัย  เดชพล แรงงานจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 3/2564 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ผลการดำเนินงานการบริหารแรงงานต่างด้าว ผลการตรวจสอบปราบปราม จับกุม และดำเนินคดีนายจ้าง/สถานประกอบการและคนต่างด้าวผิดกฎหมาย สถานการณ์เลิกจ้าง ผลการคัดกรองลูกจ้างที่ยื่นคำร้อง ร้องเรียน ผลการตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 เชิงรุกในสถานประกอบการ   ผลการวินิจฉัยสั่งจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 และที่ประชุมยังได้ร่วมกันพิจารณาการขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี ศาลากลาง ชั้น 4

ไฟล์แนบ:

pll_file_nameประชุม หน.ส่วน ก.แรงงาน (11 มี.ค.64)

ขนาด : 742.04 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 11 มี.ค. 2564
TOP