Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน นโยบายการให้และรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด พ.ศ. 2564

pll_content_description

ไฟล์แนบ:

pll_file_nameO38 ประกาศงดรับของขวัญ ปี 64

ขนาด : 723.59 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้าง : 4 ม.ค. 2564

pll_file_nameO38 ประกาศเจตจำนงสุจริต-TH

ขนาด : 1124.03 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้าง : 4 ม.ค. 2564

pll_file_nameO38 ประกาศ-สป.-No-Gift-Policy-ลว-29-ธ.ค.64

ขนาด : 437.9 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้าง : 4 ม.ค. 2564
TOP