Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี

กาญจนบุรี ตรวจบูรณาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานฯ

pll_content_description

14 ก.พ.63 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด บูรณาการสถานประกอบกิจการ เพื่อกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยตรวจสถานประกอบการ จำนวน 3 แห่ง ผลการตรวจไม่พบการใช้แรงงานเด็ก การใช้แรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

ไฟล์แนบ:

pll_file_name14 ก.พ.63

ขนาด : 283.45 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 21 ก.พ. 2563
TOP