ข่าวเด่น

ใช้แรงงานเด็กผิดกฎหมาย มีโทษหนัก

 ใช้แรงงานเด็กผิดกฎหมายมีโทษหนักปรับตั้งแต่ 4 แสน-8 แสน ต่อลูกจ้าง 1 คน หรือทั้งจำคุกไม่เกิน     2 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป ติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี โทร  034 511253

ภาพข่าว: 

หน่วยงาน ก.แรงงาน เฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในโอกาสทรงเสด็จเยี่ยมและติดตาม ผลการดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วัน

กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับ บริษัทบิ๊กซี ซุปเปอร์เซนเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขากาญจนบุรี และบริษัทแอดวานซ์ไฟเบอร์ จำกัด ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานกิจกรรม ชมรม "TO BE Number One ในสถานประกอบการ" ในโอกาสที่ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์

ภาพข่าว: 

ผู้ตรวจนำคณะ 'ตรวจรอบ3' กาญจนบุรี

 

ภาพข่าว: 

ขอเชิญประชาชนที่สนใจร่วมเชียร์การประกวดแตรวงรอบคัดเลือก

        ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมชมและให้กำลังใจ การประกวดแตรวง จังหวัดกาญจนบุรี ในการนี้สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรีได้สนับสนุนแตรวงคณะ "ศ บุษรินทร์"เข้าร่วมประกวดในโครงการ "ส่งเสริมการค้าท่องเที่ยว ประกวดแตรวง จังหวัดกาญจนบุรี ปี 2559" พบกันวันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2559 ที่ถนนคนเดินปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 15.00 น. เป็นต้นไป

ภาพข่าว: 

สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี จัดโครงการ “รวมพลังประชารัฐ สาน สร้าง เสริมสุข แรงงานไทยฯ” ก้าวไกลสู่มาตรฐานฝีมือ

 สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี จัดโครงการรวมพลังประชารัฐ สาน สร้าง เสริมสุขแรงงานไทยฯ ก้าวไกลสู่มาตรฐานฝีมือเพื่อนำภารกิจการหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน และหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึง วันนี้ (3 ส.ค.59) เวลา 10.00 น.

ภาพข่าว: 

เชิญร่วมงาน"รวมพลังประชารัฐ สาน สร้าง เสริมสุขแรงงานไทย ก้าวไกลสู่มาตรฐานฝีมือ"

             สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมภาคีเครือข่าย ร่วมจัดรถด่วนขบวนพิเศษ ยกระดับคุณภาพชีวิต แรงงานนอกระบบ ในโครงการ สาน สร้าง เสริมสุขแรงงานไทย ก้าวไกลสู่มาตรฐานฝีมือ

ภาพข่าว: 

ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ต้องมีหนังสือรับรองความรู้ ความสามารถ จึงจะดำเนินการได้ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 26 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี ขอประชาสัมพันธ์ เรื่องการรับรองความรู้ความสามารถ ตามพรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557 ระบุว่า ผู้ประกอบอาชีพหรือตำแหน่งงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ต้องมีหนังสือรับรองความรู้ ความสามารถ จึงจะดำเนินการได้ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 26 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป 

รายละเอียด ตามลิ้งค์ที่ปรากฏ www.youtube.com/watch

Syndicate content