รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดกาญจนบุรี รายปี 2561

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดกาญจนบุรี ไตรมาส 4/2561

ตำแหน่งงานว่าง เดือนธันวาคม 2561

พบปัญหา คิดถึงเรา

 

แรงงานจังหวัดกาญจนบุรี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 5 ธันวาคม 2561

 สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรีโดยนางสุขุมาล ธนานันต์

ประชุมขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ

 

คืนสิทธิประโยชน์ให้กับคนแรงงานไทยประเทศใต้หวัน

 ได้เงินคืนภาษี

5 หน่วยบริการชาว 'ไทรโยค' กาญจนบุรี

 พร้อมทุกที่ พร้อมทั้งใจ ไปบริการ

สถานการณ์สำคัญ ด้านแรงงาน

 

Syndicate content