กิจกรรมจ้างงานเร่งด่วน ชาวสมเด็จเจริญร่วมใจสร้างแนวกันไฟป่า

ร่วมแรงร่วมใจบริการประชาชน ในพื้นที่ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ

"กาญจนบุรี" บูรณาการขับเคลื่อนการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

กิจกรรมสร้างงานเร่งด่วน ณ วัดหนองไม้แก่น ต.หนองลาน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

 กาญจนบุรี บูรณะสาธารณสถานกิจกรรมสร้างงานเร่งด่วน

วัดหนองไม้แก่น ตำบลหนองลาน อำเภอท่ามะกา

สำนักงานแรงงานร่วมตรวจบูรณาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

แรงงานจังหวัด ประชุมคณะกรรมสถิติระดับจังหวัดกาญจนบุรี

* กาชาดช่วยเรา เราช่วยกาชาด *

 2 ทีมงาน กระทรวงแรงงาน

แข็งขันช่วยงานร้านกาชาด

สำนักงานแรงงาน "จัดกิจกรรมบริการนักปั่น"

กิจกรรม ‘รวมพลังแห่งความภักดี ‘กาญจนบุรี

 กิจกรรม ‘รวมพลังแห่งความภักดี ‘กาญจนบุรี

Syndicate content