กาญจนบุรี ประชุมประชาพิจารณ์ร่างแผนยุทธศาสตร์จังหวัด

 

พัฒนาทักษะฝีมือ กิจกรรม ช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า อำเภอเลาขวัญ

 

มอบค่าตอบแทน ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร ให้ชาว อำเภอห้วยกระเจา

 

กาญจนบุรี ฝึกตัดเย็บเสื้อผ้า ให้ชาวก่องม่องทะ

 

 

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดกาญจนบุรี ไตรมาส 1/2562

กาญจนบุรี ฝึกช่างตัดผม บริการชุมชน อำเภอไทรโยค

กาญจนบุรี ฝึกช่างตัดผม บริการชุมชน อำเภอไทรโยค

กาญจนบุรี ฝึกช่างตัดผม บริการชุมชน อำเภอไทรโยค

กาญจนบุรี ฝึกช่างตัดผม บริการชุมชน อำเภอไทรโยค

กาญจนบุรี ฝึกช่างตัดผม บริการชุมชน อำเภอไทรโยค

Syndicate content