สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติฯ

 

แรงงานจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร

 

แรงงานจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ

 

หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาญจนบุรี เยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้ประกันตน

 

แรงงานจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการมีงานทำทหารกองประจำการ

 

กาญจนบุรี ตรวจเยี่ยมจุดตรวจหลัก อำเภอบ่อพลอย

 

พิธีทำน้ำอภิเษกจังหวัดกาญจนบุรี

 

กาญจนบุรีจัดพิธีพลีกรรม ตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์

 

Syndicate content