ทีมจัดการความรู้ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

 

กระทรวงแรงงาน ร่วมเป็นวิทยากรฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยา จังหวัดกาญจนบุรี

 

Syndicate content