แรงงานจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมงานกีฬาต้านยาเสพติด

               กีฬา ‘ต้าน’ ยาเสพติดสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี โดยนายประภาส ศิลปรัศมี สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี จัดงาน “กีฬาแรงงานเมืองกาญจน์ต้านยาเสพติด” ครั้งที่ ๒ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี มอบให้นางสุขุมาล ธนานันต์ แรงงานจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดงานเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี ๒๕๖๒ เพื่อรณรงค์ให้ภาคส่วนแรงงานมีเจตนคติและมีส่วนร่วมสำคัญในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด มีสถานประกอบการให้ความร่วมมือเข้าร่วมในการจัดงานและแข่งขันกีฬา กว่า ๖๐ แห่ง โดยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดกาญจนบุรีพร้อม หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีปิดและมอบรางวัล ณ โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี▫️