ส่วนราชการกระทรวงแรงงาน ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ความมั่นคงเขตเศรษฐกิจพิเศษ

            นายสมยศ ศิลปีโยดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ประกอบด้วย สำนักงานแรงงานจังหวัด สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน และ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือแลกเปลี่ยนกับสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามการดำเนินการและศึกษาสถานการณ์ความมั่นคงในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดกาญจนบุรี
โดยมีนายดนัย มู่สา รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธาน ณ โรงแรมไมด้า รีสอร์ทกาญจนบุรี