แรงงานจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

        นางสุขุมาล ธนานันต์ แรงงานจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2562 โดยมี นายอนันต์ นาคนิยม ปลัดจังหวัด กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน และนายสมยศ ศิลปีโยดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดงาน ณ ศาลา 60 พรรษามหาราช อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี