กาญจนบุรี บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในระบบสมัครใจ

        นางสุขุมาล ธนานันต์ แรงงานจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดกาญจนบุรีเข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในระบบสมัครใจ “ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดกาญจนบุรี” ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2562 รุ่นที่ 4 จำนวน 91 คนโดยมี นายอนันต์ นาคนิยม ปลัดจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในพิธี ณ กองร้อยกองบังคับการ กรมทหารราบที่ 19 กองพลทหารราบที่ 9 อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี รวมทั้ง ร่วมตรวจประเมินศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ตามเกณฑ์มาตรฐาน รวม 6 ด้านด้วยกัน▫️