'กาญจนบุรี' รวมพลังกระทรวงแรงงาน สร้างหลักประกัน ม.40