ทีมจัดการความรู้ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี