5 หน่วยแรงงาน สร้างการรับรู้ ภารกิจและบริการให้กับกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน(หลักสูตรมัดย้อม)