จังหวัดกาญจนบุรี จัดพิธีมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภาเษก