สำนักงานแรงงาน ขับเคลื่อนการตรวจบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดกาญจนบุรี