สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติฯ