แรงงานจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร