เตือน..!!!! นายจ้างรีบพาลูกจ้างต่างด้าวไปพิสูจน์สัญชาติกันนะค่ะ