จังหวัดเคลื่อนที่ อบต.แม่กระบุง จ.กาญจนบุรี

 

      พ.อ.กุศล เทพมงคล รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่        ณ อบต.แม่กระบุง ต.แม่กระบุง อ.ศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี ได้นำน้ำ   ดื่มมาให้บริการ และจัดกิจกรรมเล่นเกมส์แจกของรางวัล มีประชาชนให้ความสนใจเข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมาก