เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

 หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมพิธีถวายสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์และร่วมพิธีบวงสรวงฯ เปิดงานเพื่อเทิดพระเกียรติและบวงสรวงแด่ดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ให้พสกนิกรชาวไทยได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงกอบกู้เอกราชของไทย โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 18-28 มกราคม 2561 ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและเจดีย์ยุทธหัตถี ต.ดอนเจดีย์ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี