"กระทรวงแรงงาน” คณะทำงานติดตามตรวจเยี่ยมป้องกัน ลดอุบัติเหตุ จุดตรวจหลักอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี