” บิ๊กอู๋ ” ชื่นชมแรงงานไทยไปทำงาน ต่างประเทศนำเงินเข้าประเทศกว่าแสนล้าน บาทต่อปี