"เปิดโครงการสังคมสร้างสุข พลังสร้างชาติ"

     ***เปิดโครงการ สังคมสร้างสุข พลังสร้างชาติ วิถีพอเพียง สามัคคี-ปรองดอง มีอาชีพ และรายได้ ให้แก่แรงงานนอกระบบชาวชุมชนหนองไม้แก่น จำนวน 45 คน ณ วัดหนองไม้แก่น ตำบลหนองลาน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีเจ้าอาวาสวัดหนองไม้แก่น หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานผู้แทน กอ.รมน. นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองลานร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการฝึกอบรมดำเนินการทั้งสิ้น 3 วัน