ร่วมกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ณ วัดโพธิ์เย็น ตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา