ยินดีต้อนรับ รองผู้ว่าราชการจังหวัด

 

          หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี ให้การต้อนรับและแสดงความยินดีในโอกาสที่ นายรณชัย จิตรวิเศษ เข้ารับตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี