ที่อยู่สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี

 ที่อยู่ :   ศาลากลางจังหวัด ชั้น 4 ถนนแสงชูโต

 

 

           ตำบลปากแพรกอำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

 

 

           โทร 034-622411 034-516099


           โทรสาร 034-622411 034516099